yurdumuzun önemli dağları nelerdir - yurdumuzdaki dağlar isimleri - yurdumuzdaki dağlar ve özellikleri - yurdumuzda önemli dağlar

Yurdumuzun Dağları Nelerdir?
Türkiye’deki dağların önemli bir bölümü Alp Dağları’nın oluşumu sırasında ortaya çıkmıştır.
Bu dağlara örnek olarak Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Dağları gösterilebilir.
Ege Bölgesi’nde ise çökme-yükselme sonucu Bozdağlar ve Aydın Dağları oluşmuştur. Dağlar yükselirken ovalar çökmüştür.
Akdeniz Bölgesi’ndeki Nur Dağları da yine aynı süreçle (çökme-yükselme) oluşmuştur. Nur Dağları yükselmiş; Amik Ovası ise çökmüştür.
Ege ve İç Anadolu bir bütün olarak yükselmekte; Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri çökmektedir.
Eski bir akarsu vadisi olan Marmara Bölgesi çökerek İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur.