I. Mesut Devri (1116 -1155)


I. Kılıç Arsian’ın ölümünden sonra Türkiye Selçuklularının tahtı yine sahipsiz kaldı. Bu durumdan faydalanan Bizans, Türkleri Batı Anadolu ile güney ve kuzey kıyılarından uzaklaştırdı. Türkiye Selçuklularının başına 1110 yılında I. Kılıç Arslan’ın oğlu Şahin Şah geçti. Ancak 1116 yılında kardeşi Mesut tahtı ele geçirdi.

© Danişmentoğullarının desteğiyle tahta geçen I. Mesut, bir süre bu devletin himayesini kabul etti. Daha sonra güçlenerek Danişmentlilerin Anadolu’daki siyasi üstünlüğüne son vermiştir.


© Sultan Mesut, II. Haçlı Seferi’ne başarı ile karşı koydu. Bizans ve Haçlıları yenerek Anadolu’nun güvenli bir Türk yurdu olmasını sağladı. Bu dönemde Batı kaynaklarındaAnadolu ilk defa Türkiye adı ile anılmaya başlamıştır.


© Türkiye Selçuklularının Anadolu’da bayındırlık ve kurumsallaşma hareketleri Sultan Mesut döneminde başlamıştır.