Kimlik ve Ruh Sağlığı


İnsanda oluşan kimlik duygusu, onu denetler, yargılar, davranışlarına yön verir. Bu bakımdan, o, tam bir "içsel güç"tür.


Bu duyguya sahip olmayan, istikrarsızdır, davranışlarında bir tutarlılık ve süreklilik yoktur. Genellikle bocalama içindedir. Deyim yerindeyse, "pusulasız bir gemi" gibidir.


Doğal olarak, bu tür bir kişinin ruh sağlığı da bozuktur. Bir fiziksel ve sosyal çevre içinde yaşamasına rağmen, başkalarıyla ilişkilerinde sorunludur. Tam bir "kimlik kargaşası" içindedir. Yalnızlık çeker. Taşkın hareketlerde bulunur. Uygun olmayan kişilerle ilişkiye girer. Aile ve toplumun beklentilerine ters düşen davranışlar sergiler. Potansiyeline uygun olmayan işlerde çalışır vb.


"Kimlik kargaşası" içindeki tipler, genellikle iki olumsuz yola girerler; Ya hi-piler gibi topluma ilgisiz gruplara katılır, ya da çeteler şeklinde beliren başkaldırıcı örgütlere girerler.


"Kimlik bunalımı"ise, gencin, kimlik duygusu kazanabilmek için yaşadığı bir mücadele sürecidir. Bu mücadele, genellikle ergenlik döneminde yaşanır.


Görüldüğü gibi, gencin kimlik duygusu ile ruh sağlığı arasında doğrudan bir ilişki vardır.