Erzurum Kongresi’nin toplanmasında,


► Mondros Ateşkesi’nin 24. maddesine göre, doğu vilayetlerinin Anlaşma Devletleri’nin tehdidi altına girmesi


►Doğu bölgelerinde bir Ermeni Devleti’nin kurulmasının engellenmek ve yaklaşan Ermeni tehlikesine karşı önlemler alınmak istenmesi


► Doğu Karadeniz’de Rum derneklerinin Pontus Rum Devleti kurmak için çalışmaları


► Doğu bölgelerine yönelik saldırılara karşı bölgedeki milli güçlerin birleştirilerek birlikte hareket edilmesinin sağlanması


► İstanbul Hükümeti’nin Doğu Anadolu’nun Er-menilere bırakılması konusunda teslimiyetçi bir politika izlemesi


etkili olmuştur.


Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi’ne katılmakla Doğu illerini bir araya getirmeyi, ulusal örgütlenmenin içine katmayı ve Sivas’taki kongreye bu örgütlerin temsilcilerinin katılmasını sağlamayı amaçlamıştır.

Örgütlenmenin Doğu illerinde başlamasında,


► XV. Kolordunun terhis edilmemiş olması ve Kazım Karabekir Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa’yı desteklemesi


► Doğu Anadolu’nun henüz işgale uğramamış olması


► Bu bölgede çalışma yapan direniş cemiyetlerinin iyi organize olması etkili olmuştur.


Amasya Genelgesi’ne göre 10 Temmuz’da toplanması gereken kongre bazı delegelerin gecikmesinden dolayı 23 Temmuz 1919'da toplanabildi. Erzurum Kongresi 23 Temmuz’da Mustafa Kemal Pa-şa’nın başkanlığında Erzurum, Bitlis, Sivas, Trabzon ve Van illerinden gelen 54 delege ile görüşmelere başladı. Elazığ, Diyarbakır ve Mardin delegeleri, valilerin engellemelerinden dolayı kongreye katılamamıştır.