Edebiyatta semai özellikleri,
Semai genel özellikleri,
Semai özellikleri maddeler halinde,


· Koşma ile aynı konular işlenir.


· Kafiye düzeni koşma ile aynıdır.


· 4 + 4 =8 ‘li ölçüyle yazılır.


· 3–5 dörtlükten oluşur.


· Koşmadan ezgisi,dörtlük sayısı ve ölçüsü bakımından ayrılır