En klasik ve sık kullanılan giriş birimi klavyedir. Bilgisayar klavyeleri daktilo klavyelerini andırır. Klavyede harfler, rakamlar ve kullanımı kolaylaştırıcı çeşitli tuşlar yer alır. Klavye bir kişisel bilgisayarın vazgeçilmez birimlerinden biridir.


Klavye Nedir Nasıl Çalışır?

Klavyelerde harf tuşlarının sırası, kullanılan dilde harflerin hangi sıklıkla kullanıldıklarına bağlı olarak değişir. Dolayısıyla her dilin kendine özgü bir klavyesi vardır. Türkçe daktilolarda en üst satırın en solundaki tuş F olduğu için, bu klavyeler F-Klavye olarak adlandırılır. F-Klavyelerde harfler, Türkiye’de kullanılan daktiloların büyük bölümündeki gibi dizilmiştir. Ancak İngilizce klavyelerde en üst satırın en solunda Q harfi yer alır. Bilgisayarların Türkiye’ye ilk lerde teknoloji yeterince esnek olmadığı için, klavyelerdeki harf dizileri değiştirilememiş, bilgisayar alanında Q-Klavye yaygınlık kazanmıştır. Bu tür klavyelerde Türkçe’ye özgü olan harfler, klavyenin sağ tarafında toplanmıştır. Günümüzde Türkiye’de hem F- hem de Q-Klavye yaygın olarak kullanılmaktadır.


Klavye bilgisayara kendi kablosu yardımıyla bağlanır. Klavyelerin bağlantıları için bilgisayarların ana kasalarında özel giriş yerleri yer alır. Klavyenin kendi yerine bağlanması gerekir. Klavyenin kablosu ve bağlantı yeri aracılığıyla, klavyede vurulan tuşların bilgisi işlemciye ulaşır. Günümüzde bilgisayarla iletişimini kızılötesi ışınlar ya da radyo dalgaları yardımıyla gerçekleştiren kablosuz klavyeler geliştirilmiştir.