Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

Anadolu’da Türk Siyasal Birliğinin Yeniden Sağlanması

Çelebi Mehmet, 1413 yılında padişah olduğunda Osmanlı Devleti Anadolu’da ve Rumeli’de bazı topraklarını kaybetmişti. Çelebi Mehmet öncelikle Ankara Savaşı’ndan sonra bozulan Anadolu Türk siyasal birliğini yeniden sağlamak amacıyla faaliyetlere başladı.

Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulan Anadolu beylikleri Osmanlı şehzadelerinin birbiriyle mücadelesinden faydalanarak Osmanlı topraklarına saldırmıştı. Çelebi Mehmet, Anadolu beylikleriyle yaptığı mücadeleler sonucunda Aydınoğullarını mağlup ederek İzmir’i, Karamanoğullarını mağlup ederek Beyşehir, Akşehir ve Seydişehir’i, Candaro-ğulları Beyliği’ni egemenliği altına alarak Samsun ve çevresini Osmanlı topraklarına katmıştır.

Çelebi Mehmet döneminde Germiyanoğulları ve Menteşeoğulları da Osmanlı hakimiyetini kabul etmişlerdir. Ayrıca Çelebi Mehmet, Saruhanoğulları Beyliği’ni yıkarak topraklarını Osmanlı Devleti’ne katmıştır (1410).

Çelebi Mehmet’ten sonra tahta çıkan II. Murat, hanedan üyelerinin çıkardığı isyanları bastırdıktan sonra Anadolu’da Türk siyasal birliğini sağlama çalışmalarını sürdürmüştür. Bu dönemde Aydınoğul-ları, Menteşeoğulları ve Hamitoğulları beylikleri OsmanlI topraklarına katılmıştır.

Ayrıca bu dönemde Germiyanoğullarının toprakları miras yoluyla Osmanlı Devleti’ne katıldı. Karaman-oğullarıyla yapılan savaşlar OsmanlIların başarısıyla sonuçlandı. Böylece II. Murat döneminde Anadolu’da Türk siyasal birliği önemli ölçüde kurulmuştur.

Şeyh Bedreddin İsyanı

Çelebi Mehmet döneminde meydana gelen olaylardan biri Şeyh Bedreddin ve taraftarlarının çıkardığı isyandır. İran’daki tasavvuf bilginlerinden etkilenen Şeyh Bedreddin, düşüncelerini yaymak amacıyla yoğun faaliyet içerisine girmiş ve her tarafa düşüncelerini anlatacak kişiler göndermiştir. Çelebi Mehmet döneminde önce Şeyh Bedreddin’in müritlerinden Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa Anadolu’da, arkasından da Bedreddin Rumeli’de ayaklanma çıkardı. Bu isyanlar bastırıldıktan sonra Şeyh Bedreddin yargılanarak idam edilmiştir (1420).

Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı tarihindeki ilk dini ve sosyal karakter taşıyan ayaklanmadır.

Mustafa Çelebi’nin İsyanı

Ankara Savaşı’ndan sonra Semerkant’a götürülen Yıldırım Bayezid’in oğlu Mustafa Çelebi, Timur’un ölümünden sonra serbest kalmış ve Anadolu’ya gelmişti. Mustafa Çelebi Bizans’ın desteğini sağlayarak Çelebi Mehmet’e karşı isyan etti. Osmanlı devlet adamları Çelebi Mustafa’ya halkın desteğini engellemek için onun Yıldırım Bayezid’in oğlu olmadığını ileri sürmüşler ve onu Düzmece Mustafa diye adlandırmışlardır. Çelebi Mehmet bu isyanı bastırmış, Mustafa Çelebi ise Bizans’a sığınmıştır. Çelebi Mehmet, para karşılığında Bizans’ın Mustafa Çelebi’yi hapsetmesini sağlamıştır (1420).

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>